Andi Edwin Rewira. “PENDANGKALAN EDUKATIF PADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”. DIRASAT: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban, Vol. 14, no. 01, 1, pp. 112-33, https://dirasat.id/JSIP/article/view/81.