ANDI EDWIN REWIRA. PENDANGKALAN EDUKATIF PADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. DIRASAT: Jurnal Studi Islam dan Peradaban, v. 14, n. 01, p. 112-133, 11.